شاید جالب باشه بدونید جوملا تا بحال بیشتر از 78 میلیون بار دانلود شده! این موضوع نیاز جدیدی رو برای ساماندهی دانلود جوملا پدید آورده که منجر به راه‌اندازی پرتال دانلود جوملا شد.
 

دانلود جوملا